อำนาจหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการด้านการศึกษา งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรหรือแผนการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานบริการและส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา งานเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา สันทนาการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 2 งาน  คือ

     1. งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การพิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 งานสนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ การส่งเสริม   การพัฒนาเด็กวัย 0 – 3 ปี กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นตามมาตรฐานการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน งานส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ งานบริการและบำรุงสถานศึกษา, งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น งานรวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น หรือการอนุรักษ์ และการศึกษาค้นคว้า  งานบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบำรุงอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานบุคคลและจัดทำทะเบียนประวัติ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้36
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้78
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้114
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1687
mod_vvisit_counterเดือนนี้2116
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7096
mod_vvisit_counterทั้งหมด230303

We have: 12 guests online
IP: 35.172.164.32
วันนี้: มิ.ย. 11, 2023

 

QR Code
อบต.บางคนที

  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด