สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

อาชีพ
     ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพดังนี้
       เกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนผลไม้ประเภท มะพร้าว ส้มโอ กล้วย มะม่วง ลิ้นจี่
       อุตสาหกรรมในครอบครัว ได้แก่ ทำน้ำตาลมะพร้าว แปรรูปมะพร้าว เย็บกระทงใบตองแห้ง
       ค้าขาย ได้แก่ ขายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเบ็ดเตล็ด ขายของตามตลาดนัด
       รับราชการ
       รับจ้าง ได้แก่ ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป
       อาชีพอิสระ อื่น ๆ

หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่ อบต.
       การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเบ็ดเตล็ด จำนวน  17  แห่ง
       ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน    5  แห่ง
       ร้านขายยารักษาโรคแผนโบราณและแผนปัจจุบัน จำนวน    1  แห่ง
       จำหน่ายมะพร้าว (ล้งมะพร้าว) จำนวน  10  แห่ง
       โรงงานกล่องกระดาษ จำนวน    1  แห่ง
       โรงงานน้ำมันมะพร้าว จำนวน    1  แห่ง
       โรงงานผลิตกระบะปลูกกล้วยไม้จากกาบมะพร้าว จำนวน    3  แห่ง
       สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที จำนวน    1  แห่ง
              มีความหนาแน่นต่อพื้นที่เฉลี่ย  398 คน/ตารางกิโลเมตร
              จำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น  1,061 ครัวเรือน

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที