คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีนายกอบต.
นางสาวเรณู  เล็กนิมิตร
นายก อบต.บางคนที

 รองนายกอบต.
นางวนิดา  แสงพิทักษ์
รองนายก อบต.
 
 รองนายกอบต.
นายดำรงค์  ธีระพิบูลย์
รองนายกอบต.

 เลขานุการนายกอบต.
นายโชติวิชญ์  เสือเล็ก
เลขานุการนายกอบต.
 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที