คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีนายกอบต.
นางสาวเรณู  เล็กนิมิตร
นายก อบต.บางคนที
โทร.081-8481921


นายดำรงค์ ธีระพิบูลย์
รองนายก อบต.บางคนที
โทร.089-2607197
 

นางวนิดา แสงพิทักษ์
รองนายกอบต.บางคนที
โทร.081-7565565


นายโชติวิชญ์  เสือเล็ก
เลขานุการนายกอบต.
โทร.089-7786855นางสาวนวรัตน์  ผ่องพุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
โทร.081-0076389


นายโอภาส ลิ้มสุวรรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
โทร.084-4498199


 - ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
 
 
 

นายโอภาส ลิ้มสุวรรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร.084-4498199

นายยศศิริ  ยศวิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
โทร.092-4160198
 

นายยศศิริ  ยศวิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)
โทร.092-4160198นายโอภาส ลิ้มสุวรรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.084-4498199

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese QR Code
อบต.บางคนที
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด