บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.บางคนที

 

alt

นางสาวนวรัตน์  ผ่องพุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที


alt

 
นางสาวสุทิศา  ไขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ
 
 
alt
 
นายนิวัฒน์  เกตุมณี
นักทรัพยากรบุคคล
 
 
alt
 
นางนันทิกานต์  ทองทาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
alt
นางสาววรรณภา   เมฆวิลัย
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
alt
 
นางสาวเขมชิตา  ฉายาลักษณ์
นักพัฒนาชุมชน
 
 
alt
 
นางสาววรรณา  ตันเอี่ยม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
alt
 
นางสาวมานิดา  สายัญแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นายปิยพงศ์  เต็มเปี่ยม
คนงานทั่วไป
 
 
 
 


 

 

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที