บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.บางคนที

 

alt

นางสาวนวรัตน์  ผ่องพุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

นางสาวจิรัชญา กลีบจงกล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

 


 

- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ
 
 
 
 
น.ส.มุกดา เพชรน้อย
นักทรัพยากรบุคคล
 
 
 
นายนพ อิ่มสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

 

นายอดิศัย นาเลิศ
นิติกร
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
alt
 
นางสาวเขมชิตา  ฉายาลักษณ์
นักพัฒนาชุมชน
 
 
alt
 
นางสาววรรณา  ตันเอี่ยม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
alt
 
นางสาวมานิดา  สายัญแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นายปิยพงศ์  เต็มเปี่ยม
คนงานทั่วไป
 
 
 
 


 

  

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที