บุคลากรส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

 


นางสาวปิยะนุช  ชุ่มปรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
นางสาววรัชยา  ผดุงผล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ
 
alt
 
นางสาวณัฏฐิกา  อินทร์ศวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
alt
 
นางสาวรุ่งทิพย์   ทองใบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 


 

 


 

 
 
 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที