บุคลากรส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

 


นางสาวปิยะนุช  ชุ่มปรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
นางสาววรัชยา  ผดุงผล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
alt
 
นางสาวกัลยาณี  สินธุมาศ
นักวิชาการพัสดุ
 
alt
 
นางสาวณัฏฐิกา  อินทร์ศวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
alt
 
นางสาวรุ่งทิพย์   ทองใบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 


 

 


 

 
 
 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที