บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
นายยศศิริ  ยศวิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอดิศักดิ์ ตันศรีเจริญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายมรรคมัชฌิม เภารัศมี
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายอนวัฒน์  นาคปัจฉิมสกุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายสุรศักดิ์  เที่ยงธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

alt
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese QR Code
อบต.บางคนที
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด