บุคลากรส่วนการศึกษาฯ อบต.บางคนที

 


นางสาวปิยะนุช  ชุ่มปรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)

 


alt

 
นางเอี่ยมวรรณ     มีเย็น
ครู
 
นางสุกัญญา    นุชศิริ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

alt

นางสาวเสาวลักษณ์   กนกวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

alt
 

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที