บุคลากรกองสาธารณสุขฯ อบต.บางคนที
นายโอภาส ลิ้มสุวรรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวณัฐกานต์ เวชสุกรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายอภิชาติ เหล่าทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

alt
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese QR Code
อบต.บางคนที
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด