ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.บางคนที


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จนท.บางคนที 5
2 เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 จนท.บางคนที 6
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร อบต.บางคนที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จนท.บางคนที 7
4 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562 สำนักปลัด 43
5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปี 2561 จนท.บางคนที 48
6 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต จนท.บางคนที 34
7 รายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 จนท.บางคนที 94
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน จนท.บางคนที 74
9 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร อบต.บางคนที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จนท.บางคนที 74
10 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จนท.บางคนที 44
11 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จนท.บางคนที 61
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน จนท.บางคนที 65
13 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน จนท.บางคนที 53
14 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) จนท.บางคนที 38
15 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จนท.บางคนที 91
16 ผลการพัฒนาปีที่ผ่านมา 2557 อบต.บางคนที 483หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที