ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.บางคนที


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปี 2561 จนท.บางคนที 21
2 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต จนท.บางคนที 15
3 รายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 จนท.บางคนที 27
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน จนท.บางคนที 52
5 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร อบต.บางคนที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จนท.บางคนที 48
6 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จนท.บางคนที 19
7 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จนท.บางคนที 41
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน จนท.บางคนที 51
9 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน จนท.บางคนที 41
10 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) จนท.บางคนที 23
11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จนท.บางคนที 75
12 ผลการพัฒนาปีที่ผ่านมา 2557 อบต.บางคนที 464หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที