ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.บางคนที


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลดำเนินงานปี 2566 จนท.บางคนที 21
2 รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.บางคนที 83
3 รายงานการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จนท.บางคนที 62
4 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.บางคนที 133
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนท.บางคนที 124
6 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จนท.บางคนที 177
7 รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จนท.บางคนที 100
8 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนท.บางคนที 166
9 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 224
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 206
11 รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 223
12 เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จนท.บางคนที 230
13 เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 จนท.บางคนที 253
14 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร อบต.บางคนที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จนท.บางคนที 240
15 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปี 2561 จนท.บางคนที 256
16 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต จนท.บางคนที 261
17 รายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 จนท.บางคนที 404
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน จนท.บางคนที 308
19 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร อบต.บางคนที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จนท.บางคนที 313
20 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จนท.บางคนที 294
21 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จนท.บางคนที 256
22 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน จนท.บางคนที 305
23 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน จนท.บางคนที 267
24 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) จนท.บางคนที 250
25 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จนท.บางคนที 323
26 ผลการพัฒนาปีที่ผ่านมา 2557 อบต.บางคนที 705

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese QR Code
อบต.บางคนที
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด