ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.บางคนที


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปี 2561 จนท.บางคนที 29
2 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต จนท.บางคนที 19
3 รายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 จนท.บางคนที 41
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน จนท.บางคนที 56
5 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร อบต.บางคนที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จนท.บางคนที 60
6 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จนท.บางคนที 23
7 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จนท.บางคนที 45
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน จนท.บางคนที 55
9 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน จนท.บางคนที 45
10 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) จนท.บางคนที 27
11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จนท.บางคนที 79
12 ผลการพัฒนาปีที่ผ่านมา 2557 อบต.บางคนที 471หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.บางคนที