ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วันนี้(16 พฤษภาคม 2567) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2567 จนท.บางคนที -
2 กิจกรรมปันผัก ปันสุข จนท.บางคนที 2
3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะ ระดับต้นทาง จนท.บางคนที 2
4 วันนี้(13 พฤษภาคม 2567) ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง จนท.บางคนที 3
5 วันนี้(8 พฤษภาคม 2567) โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จนท.บางคนที 5
6 นนี้(3 พฤษภาคม 2567) ได้จัดกิจกรรมการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จนท.บางคนที 4
7 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านสุขภาพอนามัยของต.บางคนทีและต.ยายแพง ประจำปีงบประมาณ 2567 จนท.บางคนที 5
8 วันนี้(11 เมษายน 2567) โครงการวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 จนท.บางคนที 19
9 วันนี้(9 เมษายน 2567) โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับกลุ่ม"ขนมครกโบราณและขนมไทยทองหยอด" จนท.บางคนที 14
10 วันนี้(2 เมษายน 2567) จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จนท.บางคนที 26
11 กิจกรรมลงแขก ลงคลอง วันที่ 29 มีนาคม 2567 จนท.บางคนที 21
12 กิจกรรมธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2567 จนท.บางคนที 28
13 วันที่ 21 มีนาคม 2567 อบต.บ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอบต.บางคนที จนท.บางคนที 50
14 วันที่ 18 มีนาคม 2567 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน"วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567" จนท.บางคนที 32
15 เมื่อวันที่ 13-15 มี.ค.67 จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จนท.บางคนที 33
16 กิจกรรมลงแขก ลงคลอง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จนท.บางคนที 46
17 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยที่กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ จนท.บางคนที 30
18 เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 จัดกิจกรรมปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.บางคนที พร้อมมอบใบประกาศให้กับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ณ วรรณา โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี จนท.บางคนที 32
19 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 จัดทำโครงการ คัดกรองความผิดปกติทาง สายตาและแก้ไขปัญหาการ มองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูง อายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จนท.บางคนที 53
20 กิจกรรมลงแขก ลงคลอง วันที่ 26 มกราคม 2567 จนท.บางคนที 37
21 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์อบต.บางคนที จนท.บางคนที 61
22 วันนี้(12 มกราคม 2567) นางสาวเรณู เล็กนิมิตร นายกอบต.บางคนที ได้รับเกียรติจากโรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมอ่านสารนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จนท.บางคนที 36
23 กิจกรรมวันพระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางคนที จนท.บางคนที 51
24 กิจกรรมลงแขก ลงคลอง วันที่ 22 ธันวาคม 2566 จนท.บางคนที 68
25 วันนี้(21 ธันวาคม 2566)เทศบาลตำบลแม่ข่า ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่เรื่องการช่วยเหลือและประสานการให้ความช่วยเหลือผู้พิการและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง กิจกรรมปันผักปันสุข จนท.บางคนที 42
26 วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ทต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จนท.บางคนที 47
27 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 จนท.บางคนที 48
28 วันที่ 4 ธันวาคม 2566 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จนท.บางคนที 67
29 กิจกรรมลงแขก ลงคลอง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 จนท.บางคนที 48
30 วันนี้(23 ตุลาคม 2566) นื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จนท.บางคนที 84

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese QR Code
อบต.บางคนที
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด