ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงาน จนท.บางคนที 65
2 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จนท.บางคนที 100
3 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จนท.บางคนที 63
4 ประกาศ เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จนท.บางคนที 120
5 ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จนท.บางคนที 115
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จนท.บางคนที 75
7 ประกาศ เรื่องการกำหนดแบบฟอร์มรายงานการเงินของธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จนท.บางคนที 67
8 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้ระเบียบธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที และการกำหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานของธนาคารขยะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จนท.บางคนที 90
9 ประกาศ เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 จนท.บางคนที 43
10 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2567 จนท.บางคนที 127
11 ประกาศ เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จนท.บางคนที 113
12 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปา พร้อมระบบน้ำประปา หมู่ ๕ ตำบลบางคนที พัสดุ 103
13 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หอถังประปาพร้อมระบบประปา หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคนที พัสดุ 120
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จนท.บางคนที 100
15 ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จนท.บางคนที 69
16 แผนประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2567 จนท.บางคนที 65
17 ประกาศรับชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัดมหาชน ประจำปี 2567 ณัฏฐิกา 64
18 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 ณัฏฐิกา 99
19 ประกาศ เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 จนท.บางคนที 98
20 ประกาศ เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 จนท.บางคนที 90
21 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 จนท.บางคนที 59
22 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2566 จนท.บางคนที 189
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จนท.บางคนที 159
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จนท.บางคนที 113
25 ประกาศการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา 2566 ณัฏฐิกา 86
26 ประกาศศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จนท.บางคนที 282
27 ประกาศและคำสั่งการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ จนท.บางคนที 148
28 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 จนท.บางคนที 112
29 แบบรายงานตามมาตรา 80 จนท.บางคนที 129
30 ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จนท.บางคนที 98

หน้า 1 จาก 9

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese QR Code
อบต.บางคนที
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด