ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 จนท.บางคนที 143
62 ประกาศรายชื่อผู้สุูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จนท.บางคนที 30
63 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 จนท.บางคนที 150
64 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จนท.บางคนที 140
65 ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น จนท.บางคนที 163
66 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 จนท.บางคนที 138
67 สุปข้อมูลการมีส่วนร่วมหลังจากประชาคมระดับหมู่บ้าน จนท.บางคนที 100
68 ตั้งด่าน 7 วันอันตรายปีใหม่ 2566 จนท.บางคนที -
69 แผนการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2566 จนท.บางคนที 124
70 ประกาศ เรื่องการจัดประชาคมหมู่บ้าน จนท.บางคนที 120
71 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 จนท.บางคนที 293
72 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 จนท.บางคนที 209
73 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 จนท.บางคนที 173
74 ประชากรผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จนท.บางคนที 105
75 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนท.บางคนที 88
76 ประกาศรับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ จนท.บางคนที 314
77 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จนท.บางคนที 162
78 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จนท.บางคนที 241
79 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 จนท.บางคนที 110
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ สำนักปลัด 241
81 ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ สำนักปลัด 201
82 ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จนท.บางคนที 192
83 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 จนท.บางคนที 144
84 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 จนท.บางคนที 183
85 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 จนท.บางคนที 142
86 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2565 จนท.บางคนที 267
87 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จนท.บางคนที 137
88 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการกีฬา จนท.บางคนที 112
89 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ จนท.บางคนที 92
90 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 จนท.บางคนที 171

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese QR Code
อบต.บางคนที
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด