หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ จนท.บางคนที 74
2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จนท.บางคนที 79
3 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร จนท.บางคนที 77
4 การพัฒนาบุคลากร จนท.บางคนที 77
5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ จนท.บางคนที 174
6 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ จนท.บางคนที 294
7 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ฯลฯ จนท.บางคนที 70
8 ประกาศหลักเกณฑ์การเลืื่อนขั้นเงินเดือน จนท.บางคนที 84
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จนท.บางคนที 75
10 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2565 จนท.บางคนที 145

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese QR Code
อบต.บางคนที
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-761290
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด