จุดบริกการประชาชน สงกรานต์57

พิมพ์

     องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ได้จัดตั้ง จุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557