ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ม.3ยายแพง