รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  จำนวน  7  ตำแหน่ง   อัตรา  ดังนี้

1.       ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก        จำนวน  1  อัตรา

2.       ตำแหน่ง  นิติกร  ปก/ชก                                จำนวน  1  อัตรา

3.      ตำแหน่ง  บุคลากร ปก/ชก                               จำนวน  1  อัตรา
4.      ตำแหน่ง  ช่างโยธา ปง/ชง                                จำนวน  1  อัตรา

5.      ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)        จำนวน  1  อัตรา
6.      ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)    จำนวน  1  อัตรา

         โดยผู้ที่มีความประสงค์จะโอน(ย้าย)  สามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ 034-761290

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 11:21 น.

 

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ม.9 เชื่อม ม.8

 

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการเก็บขยะมูลฝอย

 

ประกาศ อบต.บางคนที เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจำปีงบประมาณ 2559  จำนวน 1 ตำแหน่ง  1 อัตรา  ได้แก่  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ม.3ยายแพง

 

หน้า 9 จาก 27หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สำรวจความคิดเห็น

คุณพอใจ อบต.บางคนที ด้านใด
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.บางคนที