ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559

 

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559


อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

                     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม  2558และได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆไปแล้ว  นั้น
                      องค์การบริหารสาวนตำบลบางคนที  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  ตามที่เกณฑ์กำหนดไว้
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  และได้ปิดรับสมัครไปแล้ว  นั้น
          องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นใบสมัครแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน  จึงขอประกาศรายผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:08 น.

 

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  จำนวน  7  ตำแหน่ง   อัตรา  ดังนี้

1.       ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก        จำนวน  1  อัตรา

2.       ตำแหน่ง  นิติกร  ปก/ชก                                จำนวน  1  อัตรา

3.      ตำแหน่ง  บุคลากร ปก/ชก                               จำนวน  1  อัตรา
4.      ตำแหน่ง  ช่างโยธา ปง/ชง                                จำนวน  1  อัตรา

5.      ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)        จำนวน  1  อัตรา
6.      ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)    จำนวน  1  อัตรา

         โดยผู้ที่มีความประสงค์จะโอน(ย้าย)  สามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ 034-761290

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 11:21 น.

 

หน้า 10 จาก 29หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สำรวจความคิดเห็น

คุณพอใจ อบต.บางคนที ด้านใด
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.บางคนที